Lista zgłoszonych gołębi na rok 2011


1 PL-0288-11-562 JAN TOCKI 2 PL-0288-11-555 JAN TOCKI 3 SK-02706-11503 PETER ROH 4 SK-02706-11-506 PETER ROH 5 SK-02702-11-9 SK SMINA 6 SK-02702-11-23 SK SMINA 7 PL-385-11-3 TARASIUK JERZY 8 PL-385-11-6 TARASIUK JERZY 9 PL-385-11-7 TARASIUK JERZY 10 PL-0385-11-8 TARASIUK JERZY 11 PL-0385-11-9 TARASIUK JERZY 12 PL-0385-11-10 TARASIUK JERZY 13 PL-0385-11-11 TARASIUK JERZY 14 PL-0385-11-12 TARASIUK JERZY 15 PL-0385-11-14 TARASIUK JERZY 16 PL-0385-11-15 TARASIUK JERZY 17 PL-0385-11-16 TARASIUK JERZY 18 PL-0385-11-21 TARASIUK JERZY 19 PL-0385-11-25 TARASIUK JERZY 20 PL-0385-11-28 TARASIUK JERZY 21 PL-0385-11-29 TARASIUK JERZY 22 PL-0385-11-67 TARASIUK JERZY 23 PL-0385-11-79 TARASIUK JERZY 24 PL-0385-11-80 TARASIUK JERZY 25 PL-0385-11-82 TARASIUK JERZY 26 PL-0385-11-99 TARASIUK JERZY 27 PL-11-PZHGP-54680 TARASIUK JANUSZ 28 PL-0225-11-5908 MROZOWICZ KRZYSZTOF 29 PL-0225-11-5909 MROZOWICZ KRZYSZTOF 30 PL-0225-11-5912 MROZOWICZ KRZYSZTOF 31 PL-0283-11-380 OSTROWSKI KONRAD 32 PL-0283-11-390 OSTROWSKI KONRAD 33 PL-0283-11-400 OSTROWSKI KONRAD 34 PL-PZHGP-11-372540 BOROWIECKA MONIKA 35 PL-0220-11-254 BOROWIECKA MONIKA 36 PL-0227-11-9250 MAZUR MIROSŁAW 37 PL-0227-11-9253 MAZUR MIROSŁAW 38 BELG-11-6052469 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 39 BELG-11-6052461 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 40 BELG-11-6052456 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 41 BELG-11-6052452 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 42 BELG-11-6052470 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 43 BELG-11-6052460 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 44 BELG-11-6052466 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 45 BELG-11-6052463 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 46 BELG-11-2053982 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 47 BELG-11-2037291 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 48 BELG-11-2037294 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 49 BELG-11-2037296 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 50 BELG-11-2037297 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 51 BELG-11-2037301 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 52 BELG-11-2037303 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 53 BELG-11-2037306 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 54 BELG-11-2037309 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 55 BELG-11-2037311 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 56 BELG-11-2037350 CHRISTIAN SEIFFERT BELGAVET 57 PL-0225-11-7549 ŻMUDA JERZY 58 PL-0225-11-7076 ZIĘBA STANISŁAW 59 PL-0225-11-7153 ZIĘBA STANISŁAW 60 PL-0225-11-7160 ZIĘBA STANISŁAW 61 PL-0225-11-7163 ZIĘBA STANISŁAW 62 PL-0225-11-7166 ZIĘBA STANISŁAW 63 PL-0431-11-238 DARIUSZ ZAJĄC 64 PL-0431-11-250 DARIUSZ ZAJĄC 65 PL-0431-11-249 DARIUSZ ZAJĄC 66 PL-0431-11-232 DARIUSZ ZAJĄC 67 PL-0431-11-240 DARIUSZ ZAJĄC 68 PL-0431-11-241 DARIUSZ ZAJĄC 69 PL-0431-11-247 DARIUSZ ZAJĄC 70 PL-0431-11-244 DARIUSZ ZAJĄC 71 PL-0431-11-235 DARIUSZ ZAJĄC 72 PL-0431-11-236 DARIUSZ ZAJĄC 73 PL-035 -11-4110 TOMASZ JOPEK 74 PL-035 -11-4124 TOMASZ JOPEK 75 PL-035 -11-4112 TOMASZ JOPEK 76 PL-035 -11-4103 TOMASZ JOPEK 77 PL-039 -11-10111 TOMASZ JOPEK 78 PL-039 -11-10112 TOMASZ JOPEK 79 PL-0286-11-6472 WALICZAK TADEUSZ 80 PL-0286-11-6473 WALICZAK TADEUSZ 81 PL-0286-11-6474 WALICZAK TADEUSZ 82 PL-0286-11-6475 WALICZAK TADEUSZ 83 PL-0286-11-6476 WALICZAK TADEUSZ 84 PL-0286-11-6477 WALICZAK TADEUSZ 85 PL-0414-11-6038 PLUTA SŁAWOMIR 86 PL-0414-11-6042 PLUTA SŁAWOMIR 87 PL-0414-11-6176 PLUTA SŁAWOMIR 88 PL-PZHGP-11-56488 PLUTA SŁAWOMIR 89 PL-PZHGP-11-56495 PLUTA SŁAWOMIR 90 PL -11-56118 PRZEMYSŁAW KOZAK 91 PL -11-56114 PRZEMYSŁAW KOZAK 92 PL -11-56124 PRZEMYSŁAW KOZAK 93 PL -11-56108 PRZEMYSŁAW KOZAK 94 PL -11-56126 PRZEMYSŁAW KOZAK 95 Belg -11-6241021 CHRISTIAN SEIFERT 96 Belg -11-6052473 CHRISTIAN SEIFERT 97 Belg -11-6241019 CHRISTIAN SEIFERT 98 Belg -11-6105994 MOONS ROMAIN 99 Belg -11-6322602 MOONS ROMAIN 100 Belg -11-6105998 MOONS ROMAIN 101 Belg -11-6105997 MOONS ROMAIN 102 Belg -11-6322605 MOONS ROMAIN 103 Belg -11-6322604 MOONS ROMAIN 104 Belg -11-6105988 MOONS ROMAIN 105 Belg -11-6105999 MOONS ROMAIN 106 Belg -11-6306291 DOEX HUGO 107 Belg -11-6306283 DOEX HUGO 108 Belg -11-6306296 DOEX HUGO 109 Belg -11-6306301 DOEX HUGO 110 Belg -11-6306307 DOEX HUGO 111 Belg -11-6306309 DOEX HUGO 112 Belg -11-6307046 WYCKMANS LUC 113 Belg -11-6306476 VAN DAMME JOZEF 114 Belg -11-6306465 VAN DAMME JOZEF 115 Belg -11-6306467 VAN DAMME JOZEF 116 Belg -11-6306471 VAN DAMME JOZEF 117 Belg -11-6306502 VAN DAMME JOZEF 118 Belg -11-6306501 VAN DAMME JOZEF 119 Belg -11-6306767 VAN DAMME JOZEF 120 Belg -11-6306771 VAN DAMME JOZEF 121 PL-0225-11-10276 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 122 PL-0225-11-10240 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 123 PL-0225-11-10267 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 124 PL-0225-11-10213 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 125 PL-0225-11-10278 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 126 PL-0225-11-10235 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 127 PL-0225-11-10270 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 128 PL-0224-11-3506 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 129 PL-0224-11-3529 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 130 PL-0224-11-3580 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 131 PL-0224-11-3573 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 132 PL-0224-11-3537 PAWEŁ ŚWIĘCICKI 133 PL-039 -11-10115 JOPEK TOMASZ 134 PL-039 -11-10116 JOPEK TOMASZ 135 PL-039 -11-10117 JOPEK TOMASZ 136 PL-039 -11-10118 JOPEK TOMASZ 137 PL-039 -11-10123 JOPEK TOMASZ 138 PL-039 -11-10124 JOPEK TOMASZ 139 PL-039 -11-10125 JOPEK TOMASZ 140 PL-039 -11-10126 JOPEK TOMASZ 141 PL-O03 -11-10127 JOPEK TOMASZ 142 PL-039 -11-10128 JOPEK TOMASZ 143 PL-039 -11-10133 JOPEK TOMASZ 144 PL-039 -11-10134 JOPEK TOMASZ 145 PL-0270-11-1905 ZARĘBSKI KRYSZTOF-JOPEK TOMASZ 146 PL-0270-11-2053 ZARĘBSKI KRYSZTOF-JOPEK TOMASZ 147 PL-0270-11-2084 ZARĘBSKI KRYSZTOF-JOPEK TOMASZ 148 PL-0270-11-2085 ZARĘBSKI KRYSZTOF-JOPEK TOMASZ 149 PL-0270-11-2097 ZARĘBSKI KRYSZTOF-JOPEK TOMASZ 150 PL O385-11-541 RUMIK KRZYSZTOF 151 PL 0385-11-565 RUMIK KRZYSZTOF 152 PL 0385-11-546 RUMIK KRZYSZTOF 153 PL 0385-11-559 RUMIK KRZYSZTOF 154 PL 0385-11-545 RUMIK KRZYSZTOF 155 PL 0385-11-550 RUMIK KRZYSZTOF 156 PL 0385-11-567 RUMIK KRZYSZTOF 157 SK 02604-11-838 GĄSIENICA JANKO 158 SK 02604-11-822 GĄSIENICA JANKO 159 SK 01009-11-2217 CERMAK VOJTO 160 SK 01009-11-2277 CERMAK VOJTO 161 PL 074 -11-6861 PIEPIÓRKA ADAM 162 PL 074 -11-6853 PIEPIÓRKA ADAM 163 PL 0385-11-3117 TARASIUK JANUSZ 164 PL 0385-11-3882 TARASIUK JANUSZ 165 PL 0385-11-3118 TARASIUK JANUSZ 166 PL 0385-11-3120 TARASIUK JANUSZ 167 PL 0385-11-131 TARASIUK JERZY 168 PL 0385-11-149 TARASIUK JERZY 169 PL 0385-11-170 TARASIUK JERZY 170 PL 0385-11-133 TARASIUK JERZY 171 PL 0385-11-119 TARASIUK JERZY 172 PL 0385-11-156 TARASIUK JERZY 173 PL 0385-11-132 TARASIUK JERZY 174 PL 0385-11-143 TARASIUK JERZY 175 PL 0385-11-150 TARASIUK JERZY 176 PL 0385-11-165 TARASIUK JERZY 177 PL 0385-11-740 KICKO TADEUSZ 178 PL 0385-11-742 KICKO TADEUSZ 179 PL 0385-11-735 KICKO TADEUSZ 180 PL 0385-11-741 KICKO TADEUSZ 181 PL 0385-11-739 KICKO TADEUSZ 182 PL -11-372236 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 183 PL -11-372216 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 184 PL -11-372229 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 185 PL -11-372220 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 186 PL -11-372238 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 187 PL -11-372211 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 188 PL -11-372240 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 189 PL -11-372202 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 190 PL -11-372207 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 191 PL -11-372201 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 192 PL -11-372215 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 193 PL -11-372217 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 194 PL -11-372232 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 195 PL -11-372225 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 196 PL -11-372245 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 197 PL -11-372203 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 198 PL -11-372237 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 199 PL -11-372234 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 200 PL -11-372206 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 201 PL -11-372222 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 202 PL -11-372226 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 203 PL -11-372231 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 204 PL -11-372204 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 205 PL -11-372213 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 206 PL -11-372214 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 207 PL -11-372218 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 208 PL -11-372221 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 209 PL -11-372243 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 210 PL -11-372227 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 211 PL -11-372205 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 212 PL -11-372242 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 213 PL -11-372224 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 214 PL -11-372219 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 215 PL -11-372228 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 216 PL -11-372208 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 217 PL -11-372239 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 218 PL -11-372212 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 219 PL -11-372246 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 220 PL -11-372235 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 221 PL -11-372233 ZBIGNIEW BAŃKOWSKI 222 PL PZHGP -11- 294043 BOROWIECKI JÓZEF 223 PL PZHGP -11- 294033 BOROWIECKI JÓZEF 224 PL PZHGP -11- 294075 BOROWIECKI JÓZEF 225 PL PZHGP -11- 294051 BOROWIECKI JÓZEF 226 PL PZHGP -11- 294076 BOROWIECKI JÓZEF 227 PL PZHGP -11- 294067 BOROWIECKI JÓZEF 228 PL PZHGP -11- 294050 BOROWIECKI JÓZEF 229 PL PZHGP -11- 294026 BOROWIECKI JÓZEF 230 PL PZHGP -11- 294042 BOROWIECKI JÓZEF 231 PL PZHGP -11- 294072 BOROWIECKI JÓZEF 232 PL 0103-11-6929 ŚLĘŻAK GRZEGORZ 233 PL 0103-11-6930 ŚLĘŻAK GRZEGORZ 234 PL 033-11-1602 ŻAK BARBARA 235 PL 033-11-1609 ŻAK BARBARA 236 PL 033-11-1611 ŻAK BARBARA 237 PL 033-11-1614 ŻAK BARBARA 238 PL 033-11-1617 ŻAK BARBARA 239 PL 033-11-1620 ŻAK BARBARA 240 PL 033-11-1623 ŻAK BARBARA 241 PL 033-11-1627 ŻAK BARBARA 242 PL 033-11-1631 ŻAK BARBARA 243 PL 033-11-1637 ŻAK BARBARA 244 PL 0223 -11- 1115 PRZEMEK KWIATKOWSKI 245 PL 0223 -11- 1126 PRZEMEK KWIATKOWSKI 246 PL 0223 -11- 1133 PRZEMEK KWIATKOWSKI 247 PL 01 -11- 5673 BOGDAN MINKOWSKI 248 PL 01 -11- 5675 BOGDAN MINKOWSKI 249 PL 01 -11- 5678 BOGDAN MINKOWSKI 250 PL 01 -11- 5680 BOGDAN MINKOWSKI 251 PL -11- 293985 GROCHOWALSKI JERZY 252 PL 0224 -11- 3083 GROCHOWALSKI JERZY 253 PL 0224 -11- 3084 GROCHOWALSKI JERZY 254 PL 09 -11- 3100 KARPIŃSKI MAREK 255 PL 09 -11- 3092 KARPIŃSKI MAREK 256 PL 09 -11- 3098 KARPIŃSKI MAREK 257 PL 0225 -11- 7268 ZIĘBA STANISŁAW 258 PL 0225 -11- 7279 ZIĘBA STANISŁAW 259 PL 0225 -11- 7243 ZIĘBA STANISŁAW 260 PL 0225 -11- 7276 ZIĘBA STANISŁAW 261 PL 0225 -11- 7282 ZIĘBA STANISŁAW 262 PL 098 -11- 1357 NAWROCKI IRENEUSZ 263 PL 098 -11- 1363 NAWROCKI IRENEUSZ 264 PL 098 -11- 1365 NAWROCKI IRENEUSZ 265 PL 098 -11- 1367 NAWROCKI IRENEUSZ 266 PL 098 -11- 1368 NAWROCKI IRENEUSZ 267 PL 0224 -11- 3778 SWIECICKI PAWEL 268 PL 0224 -11- 3832 SWIECICKI PAWEL 269 PL 0224 -11- 3871 SWIECICKI PAWEL 270 PL 0224 -11- 3883 SWIECICKI PAWEL 271 PL 0224 -11- 3901 SWIECICKI PAWEL 272 PL 0224 -11- 3907 SWIECICKI PAWEL 273 PL 0224 -11- 3916 SWIECICKI PAWEL 274 PL 0224 -11- 3921 SWIECICKI PAWEL 275 PL 0224 -11- 3927 SWIECICKI PAWEL 276 PL 0224 -11- 3930 SWIECICKI PAWEL 277 PL 0224 -11- 3974 SWIECICKI PAWEL 278 PL 0224 -11- 3976 SWIECICKI PAWEL 279 PL 039 -11- 10129 TOMASZ JOPEK 280 PL -11- 94590 TOMASZ JOPEK 281 PL -11- 86524 TOMASZ JOPEK 282 PL -11- 86507 TOMASZ JOPEK 283 PL -11- 86528 TOMASZ JOPEK 284 PL -11- 86522 TOMASZ JOPEK 285 PL -11- 86509 TOMASZ JOPEK 286 PL -11- 86525 TOMASZ JOPEK 287 PL -11- 86527 TOMASZ JOPEK 288 PL -11- 86519 TOMASZ JOPEK 289 PL -11- 94587 TOMASZ JOPEK 290 PL 0252 -11- 12288 TUREK RAJMUND 291 PL 0252 -11- 12287 TUREK RAJMUND 292 PL 0252 -11- 11427 PAWŁOWSKI JACEK 293 PL -11- 333894 PAWŁOWSKI JACEK 294 PL 074 -11- 6501 ANDRZEJ MARKO 295 PL 035 -11- 2246 DURAS ZBYSZEK 296 PL 035 -11- 2251 DURAS ZBYSZEK 297 PL 035 -11- 2248 DURAS ZBYSZEK 298 PL 0326 -11- 13411 WOJCIUK WALDEMAR 299 PL 0326 -11- 13415 WOJCIUK WALDEMAR 300 PL -11- 357980 WOJCIUK WALDEMAR 301 PL 0152 -11- 5227 KŁOS KRZYSZTOF 302 PL 0152 -11- 5235 KŁOS KRZYSZTOF 303 PL 0152 -11- 5268 KŁOS KRZYSZTOF