Andrzej MarkoNowe gołębie rozpłodowe - 100% Marcel Aelbrecht
Pary rozpłodowe
Para nr 01


Para nr 02


Para nr 03


Para nr 04


Inne gołębie