KRYSTIAN KAHLER
Oddział PZHGP - 0125- Katowice II

GOŁĘBIE

DV-014-05-70 - samica


DV-0254-99-352 - samiec - oryg. Horst Felske


DV-06153-03-11 - samiec


DV-08134-04-1300 - samiec


DV-08432-08-303 - samiec - oryg. Horst Felske


DV-08432-08-304 - samiec - oryg. Horst Felske


PL-0125-02-9493 - samiec


PL-0125-06-152 - samiec


PL-0125-07-6077 - samica


PL-0125-07-6081 - samica


PL-0125-07-6117 - samica


PL-0125-08-5966 - samiec


PL-0125-09-3235 - samica


PL-0125-09-3331 - samiec


PL-0125-09-3395 - samica


PL-0125-10-2513 - samiec


PL-0125-10-2608 - samiec


PL-0139-01-8 - samiec


PL-0308-09-1051 - samiec