Grzegorz Foks
Oddział PZHGP - 0444 - Kielce - Herby
tel. 609 026 666