Eugeniusz Derewlany
Pary rozpłodowe z lat 2007 - 2008

Para nr 01


Para nr 02


Para nr 03


Para nr 04


Para nr 05


Para nr 06


Para nr 08


Para nr 09


Para nr 13


Para nr 14


Para nr 15


Para nr 16


Pozostałe gołębie