Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszego Serca Pana JezusaKościół parafialny w Piecach - wygląd obecny<>

Pod koniec XIX wieku pochodzący z Pieców długoletni dyrektor Collegium Marianum w Pelplinie, kanonik honorowy pelplińskiej kapituły, ks. Michał Sieg podjął myśl wybudowania kościoła i utworzenia parafii w Piecach. Zebrał na ten cel większą część funduszy, lecz pieniądze te kuria przeznaczyła na budowę kościoła w Rytlu. Po 10 latach od śmierci ks. Michała Siega, 16.07.1911 roku z inicjatywy ks. dr Konstantego Krefta, ówczesnego proboszcza parafii Zblewo, wmurowano i poświęcono kamień węgielny pod budowę kościoła w Piecach. Z wielu projektów wybrano propozycję architekta Franza Kunsta z Kolonii. Budowa kościoła trwała dwa lata, a nad wszystkimi pracami osobiście czuwał mistrz z Kolonii F. Kunst. Na podstawie prostokąta o wymiarach 35x16m na najwyższym wzgórzu - Czubnica (148m n.p.m.) z ciosanego kamienia, cegły i piaskowca wzniesiono w stylu neobarokowym monumentalną budowlę, która widoczna była z każdego punktu okolicy. W nawie głównej kościoła postawiono ołtarz z wykonaną z piaskowca płaskorzeźbą Pana Jezusa. W kształcie prostopadłościanu o podstawie 8x8m zbudowano wysoką na 28m, dwuspadową, pokrytą blachą wieżę z kopułą. Na wieży na czterech stronach zamontowano tarcze z mechanizmem zegarowym, zniszczonym w czasie działań wojennych (po roku 1945 nie został odrestaurowany). W dniu 03.08.1913 roku kościół był już gotowy. Zbudowana i połączona z kościołem plebania stanowi wyjątek architektoniczny sztuki sakralnej nie tylko na Kociewiu. Ziemię, na której wybudowano kośćiół przekazał parafii Tomasz Gulgowski z Iwiczna.


Cmentarz parafialny

W sierpniu tegoż roku od Tomasza Gulgowskiego z Iwiczna zakupiono za 1500 marek ziemię (125 arów) pod cmentarz parafialny. Z ciosanego kamienia zbudowano wysoką na 4m bramę wjazdową na cmentarz. Na cmentarzu wzniesiono modrzewiowy, wysoki na 5m krzyż z figurką ukrzyżowanego Chrystusa, przywiezioną tu aż z Salzburga. W pierwszym roku istnienia kościoła nabożeństwa w niedziele i święta odprawiał proboszcz ze Zblewa ks. dr K. Kreft. Dekretem z dnia 06.04.1914 roku ks. Biskup Augustyn Rozentreter ogłosił powstanie w Piecach lokalnego wikariatu, do którego w owym czasie należały: Piece, Czarne, Huta Kalna, Czubek, Lubiki, Młyńsk, Iwiczno, Frank, Kaliska i Kamienna Karczma. Nowo powstała parafia liczyła ogółem 780 dusz. Pierwszą nominację na wikarego parafii w Piecach otrzymał ks. Teodor Borowski, ówczesny wikariusz z Chełmna. Na początku 1923 roku do wolnej ojczyzny, do rodziny na Pomorze z Rumunii powrócił brat ks. Teodora Borowskiego ks. Leon. Wtedy to ks. Teodor na korzyść brata zrezygnował z pracy duszpasterskiej w Piecach i przyjął posadę kapelana przy więzieniu w Grudziądzu. W dniu 22.11.1923 roku oficjalnie ks. Leon Borowski przejął probostwo w Piecach. W dniu 15.07.1928 roku kościół został konsekrowany przez ks. Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. 14.10.1939 roku hitlerowcy wywieźli i zamordowali w Szęgawskim Lesie ks. Leona Borowskiego, w Szpęgawsku zginą również brat ks. Leona ks. Teodor Borowski. Dla upamiętnienia zamordowanych pierwszych proboszczów z Pieców po wojnie w prawej nawie kościoła wmurowano pamiątkową tablicę ku czci ks. Teodora i Leona Borowskich. Po wojnie zniszczony w 55% odbudował wraz z mieszkańcami przybyły z parafii Rytel ks. Maksymilian Machajewski. W krótkim czasie wyremontował dach, wieżę, odmalował wnętrze kościoła. Odbudowano zniszczoną plebanię. W 1973 roku w kościele zamontowano 15 pieców akumulacyjnych na energię elektryczną. W tym roku parafia liczyła 1350 dusz. W 1974 roku kościołowi w Piecach złocone tabernakulum ofiarował ks. Bogdan Biliński. Do roku 1975 proboszczem parafii był ks. M. Machajewski. Po nim w latach 1975-1985 proboszczem parafii Piece był ks. Jan Nikiel, w latach 1985-1987 ks. Henryk Różański. W latach 1987-1988 ks. Andrzej Wawrzyniak - profesor i wykładowca KUL-u i Seminarium Duchownego w Pelplinie. 01.12.1988 roku z jednej z gdyńskich parafii przybył do Pieców ks. Witold Szumiato. Jest proboszczem do dnia dzisiejszego. Siedemnaście lat temu w naszym kościele udzielał sakramentu ślubu naszym rodzicom. Z jego rąk, mój brat i ja narodziliśmy się dla Boga poprzez sakrament Chrztu Świętego. W tym kościele przyjęliśmy I Komunię Świętą. Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu kościoła. Z roku na rok nasz kościół staje się coraz piękniejszy. Odmalowano wnętrze kościoła, pomalowano ławki. Całe prezbiterium lśni nowymi marmurami.


Dom pogrzebowy przy cmentarzu parafialnym

Wybudowano przy cmentarzu dom pogrzebowy, który w czerwcu 2006r. został poświęcony przez ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagę i oddany do użytku. Już za kilka lat nasz kościół będzie obchodził 100-u lecie istnienia. Dla Kościoła i parafii będzie to wielka uroczystość.
autor: Anna Weisbrodt kl. VI (opracowanie powstało dzięi pomocy mamy, wujka i zdjęć babci autorki)